حقیقت تلخ

مداد هایی که در ته خودشان پاک کن دارند موفق می باشند زیرا هر وقت اشتباهی می کنند اشتباه خود را پاک می کنند. یادتان باشد که اگر شما اشتباه خود را پاک نکنید موفق نمی شوید. هر وقت از خواب بیدار شدید، پاک کن شوید .

/ 0 نظر / 42 بازدید