یلدا مبارک.

  آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!
ولی آیا تابحال شمرده ای ؟
برای شروع بگذار از جایی دیگر شروع کنیم،
اول از همه بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی
و بعد بشمار، تعداد لبخند هایی که بر لب مردمان نشاندی
و سپس بشمار ، تعداد اشک هایی که بخاطر همدلی از سر شوق و غم ریختی ،
و سر آخر بشمار تعداد دستهای نیازمندانی که گرفتی و تعداد قدمهایی که در کار خیر برداشتی ،
و همه اینها را که بشماری ، تعداد لبخندهای " آن یگانه " بدست می آید.
و تمام .
جوجه هایت شمرده شد ...

مهم نیست هندونه شب یلداتون شیرین نباشه، یا اناراتون ترش از آب در بیاد، یا کدو تنبلی که بار میذارین بیمزه بشه، یا چند تا از گردوهایی که میشکنین پوک باشه، مهم اینه که دوستی دارین که یلدا رو بهتون تبریک بگه
یلداتون مبارک!

 

/ 0 نظر / 19 بازدید