تقسیم ، کسر و درصد

سلام، امروز من با یک چیز خیلی جالب آمدم.

 اگر شما % را بزرگ کنید :

شما می دانید که کسر شبیه این است: برای مثال :

یا

دوباره به درصد بزرگ شده نگاه کنید، آن شبیه کسر است.

و تقسیم :÷

تقسیم اگر بزرگ بشود :

تقسیم بزرگ شده شبیه کسر نیست؟ بله .

دوره :

 

فقط برای خنده بود. :)

/ 0 نظر / 39 بازدید