۵/۶/۲۰۱۳

با سلام. متاسفم که برای یک مدَتی چیزی ننوشتم. ترم مدرسم تموم شده بود 2 هفته تعطیل بودم. امروز دوشنبه بود (مثلا اولین روز مدرسه بعد از 2 هفته) و من آماده شده بودم که برم مدرسه. یک ساعت بود داشتم فکر می کردم کت روی آستین کوتاه و شلوارک بپوشم یا آستین کوتاه و شلوار؟ بعدش بابام منو رسوند مدرسه. رفتم تو دیدم هیچ کس نیستش .به بابام گفتم : بابا چرا هیچکس نیست؟ جواب داد : زود رسیدیم -پس خدافظ دیگه -خدافظ .دو نفر داشتن برگایی که اونجا افتاده جمع می کردن .من رفتم جلو در کلاس دیدم هیچکی نیست .داشتم می رفتم دفتر مدیر که بابام اومد :امروز تعطیلید؟ -فکر کنم. یکی از معلَما اومد گفت : not a school day come back tomarrow ترجمه : امروز روز مدرسه نیست فردا بیایید . پس بخاطر همین امروز این قدر چک و چونه زدم تا بالاخره حدَاکثر تفریحم این شد .

خدافظ شم... یک لحظه. یکی از مشق های مدرسه (که 2 دقیقه بیشتر طول نمی کشن) حل کردن مسایل mathletics.com.au است. یک چیزی ،اگر تنها دلیل مهاجرتتان این است که بچَه تان بیشتر مشق بنویسد اینجا نیایید. چون من که دو هفته تعطیل بودم ،تکالیفم در عرض 2 دقیقه حل شد. به وجود اینکه در ایران یک کاری می کنند که حداقل روزی 2 ساعت بشینی سر پیک.

خداحافظ شما.

/ 0 نظر / 8 بازدید