میدانید این نقاشی ها متعلق به کیست؟


هنگامیکه از یک نفر امتحان ورودی می گیریم یا برای پذیرفتن شخصی با وی مصاحبه میکنیم، شاید اگر بیشتر دقت بخرج بدهیم حتی بتوانیم تاریخ بشریت را نجات بدهیم!


شخصی که این نقاشی ها را کشیده است، میخواسته در دانشگاه هنرهای زیبای وین تحصیل کند و یک نقاش معروف شود.

اگر او از طرف دانشگاه وین پذیرفته میشد، تاریخ جهان بسیار متفاوت میشد.


اسم این نقاش،
آدولف هیتلراست!‏    تقریبا 11 میلیون انسان در جنگ جهانی دوم تکه تکه شدند . . .        


 
/ 0 نظر / 10 بازدید