# بردز

بد پیگیز برای پی سی.

پد پیگیز:dl.yasdl.com/Game2012/Bad.Piggies.1.1.0_%5BYasDL.com%5D.zip پچ:dl.yasdl.com/Game2012/Bad.Piggies.1.1.0.Crack_%5BYasDL.com%5D.zip آموزش کرک کردن بازی Bad Piggies : -     کرک بازی Assembly-CSharp.dll (موجود در فایل دانلودی) رو در محل نصب بازی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

انگری بردز برای پی سی.

انگری بردز:dl.yasdl.com/Game2012/AngryBirds_2.3.0_%5BYasDL.com%5D.zip پچ:dl.yasdl.com/Game2012/Patch.Angry.Birds.2.3.0.rar آموزش نصب -     ابتدا توسط فایل پچ(موجود در فایل دانلودی) به محل بازی رفته و بازی رو پچ کنید. یعنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

انگری بردز اسپیس برای پی سی.

انگری بردز اسپیس: dl.yasdl.com/Game2012/Angry.Birds.Space.1.3.1_%5BYasDL.com پچ:dl.yasdl.com/Game2012/Angry.Birds.Space.1.3.1_%5BYasDL.com%5D.zip آموزش نصب -     ابتدا بازی رو نصب کنین. -     سپس توسط فایل پچ (موجود در فایل دانلودی) به محل بازی رفته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

انگری بردز استار وارز برای پی سی.

انگری بردز استار وارز: dl.yasdl.com/Game2012/Angry.Birds.Star.Wars.1.1.0_%5BYasDL.com%5D.zip پچ: dl.yasdl.com/Game2012/Patch.Angry.Birds.Star.Wars.1.1.0_%5BYasDL.com%5D.rar آموزش نصب -     ابتدا بازی رو نصب کنین. -     سپس توسط فایل پچ (موجود در فایل دانلودی) به محل بازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

انگری بردز سیزن برای پی سی.

انگری بردز سیزن : dl.yasdl.com/Game2012/Angry.Birds.Seasons.3.1.1_%5BYasDL.com%5D.rar پچ: dl.yasdl.com/Game2012/Patch.New.Angry.Birds.Seasons.3.1.1_%5BYasDL.com%5D.rar آموزش نصب -     ابتدا توسط فایل پچ (موجود در فایل دانلودی) به محل بازی رفته و بازی رو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

دانلود بازی انگری بردز ریو برای پی سی.

انگری بردز ریو : http://dl.yasdl.com/Game2012/AngryBirdsRio_1.4.4_Patched_%5BYasDL.com%5D.zip پچ جداگانه: http://dl.yasdl.com/Game2012/Patch%20AngryBirdsRio_1.4.4%20%5BYasDL.com%5D.rar آموزش نصب -     ابتدا توسط فایل پچ(موجود در فایل دانلودی) به محل بازی رفته و بازی رو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید